OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv firme: CRO FOTO j.d.o.o. Sjedište: Dr. Franje Tuđmana 42, 23000 Zadar, Hrvatska 0IB: 15751021280 IBAN: HR032360001102616970, transakcijski račun kod Zagrebačka banka d.d. Zagreb SWIFT: ZABAHR2X Sud upisa u registar: Trgovački sud u Zadru MBS: 4737555 Temeljni kapital: 10,00 kn uplaćen u cijelosti Direktor: Ante Cetinić