Niste sigurni da li je fotografija vašeg hotela, apartmana, vile dovoljno kvalitetna?

Fotografiranje interijera, hotela, apartmana, vila ili kuća za odmor, danas je postalo neophodno ako želite dobro popuniti svoj smještajni objekt. 92% iznajmljivača kojima smo fotografirali izjavilo je da im je pupunjenost veća za 30% nakon što su fotografirali smještajni objekt.

Želite li procjenu kvalitete (analizu) fotografije vašeg smještajnog objekta: hotela, apartmana, vile ili kuće za odmor - ISPUNITE KVIZ!